Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961

oraz budową skrzyżowania drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką i drogą powiatową nr 1651 oraz rozbudową drogi krajowej nr 47 na długości 669,90 m wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 961 o długości 160,25 m i rozbudową drogi wojewódzkiej na długości 120 m w miejscowościach: Poronin i Suche, gmina Poronin, powiat tatrzański, województwo małopolskie.

Aktualności

Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu zaplanowano na 27 marca 2017r., termin ten może ulec zmianie przy wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zakończono montaż konstrukcji nośnej. Obecnie układana jest nawierzchnia z kantówek i profili drewnianych na których zostanie wykonana nawierzchnia

...
See all posts
Nr Kontraktu: I/265/ZI/I-4/2016
Data podpisania umowy: 10 października 2016r.
Wartość Kontraktu: 43 868 999,99 zł brutto
Termin Realizacji: 22 miesiące od daty podpisania Umowy
Wykonawca: Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o., ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin
Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Przebudowa węzła drogowego ma na celu usprawnienie ruchu samochodowego w ciągu drogi krajowej nr 47 na skrzyżowaniach z drogą wojewódzką nr 961 oraz drogą powiatową nr 1651 w Poroninie. W związku z tym rozbudowany zostanie fragment DK47, w miejscu skrzyżowania z DP1651 powstanie rondo, a przebieg DW961 zostanie wydłużony i częściowo zmieniony, tak aby ruch na przecięciu z trasą główną odbywał się bezkolizyjnie. Realizacja tych założeń wiąże się z budową nowych i przebudową istniejących mostów i wiaduktów, konstrukcji oporowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz szeregu urządzeń elektroenergetycznych, wodno - kanalizacyjnych i kolejowych niezbędnych do funkcjonowania inwestycji.

W ramach zadania zostaną wybudowane następujące obiekty:
  • most drogowy MD-01 na rzece Biały Dunajec o rozpiętości 84,1m
  • wiadukt drogowy WD-02 o rozpiętości 15,3 m w ciągu DK 47 nad nowym odcinkiem DW961
  • wiadukt kolejowy WK-03 o rozpiętości 13,9 m nad nowym odcinkiem DW961
  • kładkę dla pieszych Kł-04 o rozpiętości 13,6 m nad nowym odcinkiem DW961
  • tunel drogowy TD-05 o długości 37,8 m w ciągu DW961 pod DK47 wraz z murami oporowymi
  • przejście podziemne PP-06 o długości 47,73 m pod DK47 i linią kolejową
  • most drogowy MD-08 o rozpiętości 40,0 m w ciągu DK 47 nad potokiem Poroniec
Odcinki dróg zostaną dostosowane do obowiązujących wymagań technicznych i środowiskowych z poszanowaniem interesów osób trzecich. Przed odprowadzeniem wód opadowych z dróg do cieków naturalnych zostaną one przejęte przez system kanalizacji deszczowej i poddane oczyszczeniu w systemie separatorów. Zakłócenia związane z hałasem ograniczą się poprzez zastosowanie tzw. cichej nawierzchni i zieleni izolacyjnej.

ZAMAWIAJĄCY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

PROJEKTANT


Autostrada II Sp. z o.o.
ul. 73 Pułku Piechoty 1
40-467 Katowice

WYKONAWCA

Konsorcjum firm:


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.,
ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin

Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce

KONSULTANT


Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest–Complex”  Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

©2017 Your Company. All Rights Reserved.

Search